Máy khoan xung LSD-20 Aristech

Máy khoan xung LSD-20 Aristech

Giới thiệu chung về dòng máy khoan xung LSD-20 Aristech: Máy được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn EC MACHINERY DIRECTIVE 89/392 / EEC và EN 292 CODES về các khía cạnh kỹ thuật và an toàn. Là COMPACT DESIGN và do đó tiết kiệm không gian. được trang […]

error: Content is protected !!