Máy xung LSD-30 Aristech

Máy xung LSD-30 Aristech

Giới thiệu chung về dòng máy khoan xung LSD-30 Aristech: Máy được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn EC MACHINERY DIRECTIVE 89/392 / EEC và EN 292 CODES về các khía cạnh kỹ thuật và an toàn. Là COMPACT DESIGN và do đó tiết kiệm không gian. được trang […]

Máy khoan xung LSD-25 Aristech

Máy khoan xung LSD-25 Aristech

Giới thiệu chung về dòng máy khoan xung LSD-25 Aristech: Máy được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn EC MACHINERY DIRECTIVE 89/392 / EEC và EN 292 CODES về các khía cạnh kỹ thuật và an toàn. Là COMPACT DESIGN và do đó tiết kiệm không gian. được trang […]

Máy khoan xung LSD-20 Aristech

Máy khoan xung LSD-20 Aristech

Giới thiệu chung về dòng máy khoan xung LSD-20 Aristech: Máy được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn EC MACHINERY DIRECTIVE 89/392 / EEC và EN 292 CODES về các khía cạnh kỹ thuật và an toàn. Là COMPACT DESIGN và do đó tiết kiệm không gian. được trang […]

Máy khoan Aristech CNC

Khoan Aristech CNC

Máy khoan Aristech CNC   SERIES NO. SPECIFIC. DNC-35 DNC-50 Work table (LxW) mm/inch 600×350 (23.6×13.8) 700×450 (27.6×17.7) Work tank (LxWxH) mm/inch 1000x650x100 (39.4×25.6×3.9) 1160x935x100 (45.7×36.8×3.9) X axis travel mm/inch 400 (15.7) 650 (25.6) Y axis travel mm/inch 300 (11.8) 450 (17.7) Ram servo travel Z1 mm/inch 250 (9.8) Work […]

error: Content is protected !!