Máy cắt dây CW-50 Aristech

Máy cắt dây CW-50 Aristech

ĐẶC TÍNH MÁY CẮT DÂY CW-50 CỦA HÃNG ARISTECH: Nhiều chức năng: 1.Bằng cách nhập đường kính dây cắt, vật liệu phôi & độ dày, và bề mặt mong muốn, tối ưu điều kiện cắt được tự động tạo ra từ bộ nhớ. 2. Có thể thực hiện các điều kiện […]

Máy cắt dây EDM CW-40 Aristech

Máy cắt dây EDM CW-40 Aristech

ĐẶC TÍNH MÁY CẮT DÂY CW-40 CỦA HÃNG ARISTECH: Nhiều chức năng: 1.Bằng cách nhập đường kính dây cắt, vật liệu phôi & độ dày, và bề mặt mong muốn, tối ưu điều kiện cắt được tự động tạo ra từ bộ nhớ. 2. Có thể thực hiện các điều kiện […]

Máy cắt dây EDM CW-30 Aristech

Máy cắt dây EDM CW-30 Aristech

ĐẶC TÍNH MÁY CẮT DÂY CW-30 CỦA HÃNG ARISTECH: Nhiều chức năng: 1.Bằng cách nhập đường kính dây cắt, vật liệu phôi & độ dày, và bề mặt mong muốn, tối ưu điều kiện cắt được tự động tạo ra từ bộ nhớ. 2. Có thể thực hiện các điều kiện […]

Máy cắt dây EDM CW-10 Aristech

Máy cắt dây EDM CW-10 Aristech

ĐẶC TÍNH MÁY CẮT DÂY CW-10 CỦA HÃNG ARISTECH: Nhiều chức năng: 1.Bằng cách nhập đường kính dây cắt, vật liệu phôi & độ dày, và bề mặt mong muốn, tối ưu điều kiện cắt được tự động tạo ra từ bộ nhớ. 2. Có thể thực hiện các điều […]

Máy cắt dây Aristech

Máy cắt dây Aristech

Máy cắt dây Aristech ITEM CW-10 CW-30 CW-40 CW-50 Machining method Submerged or Flushing Max.workpiece size (WxDxH)(mm) 680x420x150 780x500x250 880x500x250 1,000x690x300 Max. workpiece weight 250kg 500kg 550kg 800kg X,Y axes travel 300×200(mm) 400×300(mm) 500×300(mm) 600×400(mm) Z axis travel 150(mm) 250(mm) 250(mm) 300(mm) U,V axes travel 30×30(mm) 50×50(mm) 50×50(mm) 60×60(mm) X-Y […]

error: Content is protected !!