Archive for Tháng Hai, 2018

Hạt trao đổi ion cho máy cắt dây

Hạt trao đổi ion cho máy cắt dây

 Giới thiệu về hạt trao đổi ion: Hạt trao đổi ion này là hổn hợp đồng nhất về sự trao đổi giửa Ion acid mạnh H+ với nhựa trao đổi ion kiềm mạnh OH-. Đó là đặc điểm chủ yếu về khả năng trao đổi Ion cao. Bột Resin không […]

Dây molipden cho máy cắt dây EDM

Dây molipden cho máy cắt dây EDM

♣ Tìm hiểu chung về Molipden ( Molybdenum) Tên Molybdenum có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, Molybdos. Kim loại bạc có điểm nóng chảy thứ sáu cao nhất của tất cả các kim loại, ví dụ vonfram và rheni có điểm nóng chảy cao hơn. Molybdenum, moly, là […]

error: Content is protected !!